Người ta chỉ yêu một lần

Người ta chỉ yêu một lần thôi: Đó là mối tình đầu. Còn những mối tình tiếp theo chỉ là miễn cưỡng.

Xem Thêm Tác Giả La Bruyere