Người sung sướng nhất

Dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự an bình trong gia đình là người sung sướng nhất.

Xem Thêm Tác Giả Goethe