Người phụ nữ tốt là một kho tàng

Người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý, nhưng người phụ nữ tốt là một kho tàng.

Xem Thêm Tác Giả Sadi (Ba Tư)

  • misa

    có ý nghĩa lắm. cảm ơn nhiều!