Người phụ nữ mạnh mẽ

A strong woman who recklessly throws away her strength, she is worse than a weak woman who has never had any strength to throw away.

Người phụ nữ mạnh mẽ hấp tấp vứt bỏ thế mạnh của mình còn kém cỏi hơn người phụ nữ yếu ớt chẳng bao giờ có thế mạnh nào để ném đi.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Hardy