Người phụ nữ khôn ngoan

Người phụ nữ khôn ngoan biết thu xếp gia đình của mình, còn người phụ nữ ngu dốt phá hủy nó bằng đôi tay của mình.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh