Người phụ nữ đẹp

Người phụ nữ đẹp là thiên đường của đôi mắt.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ