Người phụ nữ có quá khứ

Tôi thích người đàn ông có tương lai và người phụ nữ có quá khứ.

Xem Thêm Tác Giả O.Uaind