Người nóng nảy

Người nóng nảy là tù nhân để mặc kẻ địch sắp xếp.

Xem Thêm Tác Giả Sadi (Ba Tư)