Người nghèo

Người nghèo hi vọng được một thứ, người xa xỉ hi vọng được rất nhiều thứ, người tham lam hi vọng được tất cả.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain (Mỹ)