Người nghèo

Khi người nghèo không còn gì nữa thì ít ra anh ta còn cái lưỡi để hoãn lại món nợ của mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Congo