Người mẹ thật sự

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)