Người kiến thức nhiều

Người kiến thức ít thì thích nói nhiều, người kiến thức nhiều thì thường nói ít.

Xem Thêm Tác Giả Rousseau (Pháp)