Người không

Người không tôn trọng tình cảm của người khác, cuối cùng sẽ chỉ làm cho người khác chán ghét và căm hận.

Xem Thêm Tác Giả Carnegie (Mỹ)