Người khôn tránh xa tai họa

Người khôn tránh xa tai họa, kẻ ngu đâm đầu vào và bị trừng phạt.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh