Người khiêm tốn

Người khiêm tốn không phải là người thờ ơ với tiếng khen, mà là người chăm chú nghe lời chỉ trích.

Xem Thêm Tác Giả Sartre