Người hay – người dở

Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử