Người giỏi

Người giỏi sử dụng thời gian, mãi mãi không thấy đủ thời gian.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)