Người giàu

Không có ai kiêu ngạo hơn người giàu mà mới đây chỉ là một kẻ nghèo kiết xác.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp