Người đứng trên bục giảng

Tôi dường như không phải là thầy giáo…và những con đường dẫn đến trái tim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tôi nếu tôi chỉ là người đứng trên bục giảng.

Xem Thêm Tác Giả V.A. Sukhomlinxki