Người đàn ông

Người đàn ông biết được tuổi tác của chính mình, người phụ nữ biết được tuổi tác của mình từ người khác.

Xem Thêm Tác Giả Collins (Anh)