Người đàn ông khởi sự bằng tình yêu

Người đàn ông khởi sự bằng tình yêu, kết thúc bằng tham vọng, và thường chỉ cảm thấy thật bình thản khi họ chết.

Xem Thêm Tác Giả Jean De La Bruyere