Người đàn ông ít xấu hổ

Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ.

Xem Thêm Tác Giả Jean De La Bruyere