Người đàn ông dự định cưới vợ

Người đàn ông dự định cưới vợ phải hiểu rằng: quyền lợi sẽ giảm một nửa, nghĩa vụ sẽ tăng gấp đôi.

Xem Thêm Tác Giả Yukawa Hideki (Nhật)