Người đàn ông bị tình yêu xâm chiếm

Người đàn ông mỗi khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn lồng chỉ còn sáng mỗi một bên.

Xem Thêm Tác Giả Louis De Robert