Người đàn bà lương thiện

Người đàn bà lương thiện không thể tự an ủi được về những lỗi lầm mà họ đã làm.

Xem Thêm Tác Giả Sacha Guitry