Người con gái

Người con gái bình thường hiểu được đàn ông hơn những người phụ nữ xinh đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Haben (Mỹ)