Người có trí thông minh quá mức

Người có trí thông minh quá mức thì sẽ bị người ta cho là thằng ngốc.

Xem Thêm Tác Giả Emerson (Mỹ)