Người chăm chỉ là mười người

Kẻ ăn bám là nửa người, người chăm chỉ là mười người.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga