Người càng danh giá

Người càng danh giá, phép lịch sự càng tinh tế.

Xem Thêm Tác Giả Lennyson