Người biết sử dụng cuộc sống

Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn.

 

Xem Thêm Tác Giả J. J Rút - xô