Người bi quan

Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.

Xem Thêm Tác Giả Harry Truman (Mỹ)