Người bi quan

Người bi quan chính là người cứ dòm trái ngó phải khi đi một mình trên đường.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)