Người bạn

Thà có một người bạn ở gần còn hơn là hai người bạn ở xa.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Đức

  • nguyen vinh thao

    toi rat tam dac khi lang nghe duoc tam tu cua nhung nha hien triet