Người bạn xấu

Ai có những người bạn xấu thì bản thân anh ta cũng chả đáng giá gì.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Madagascar