Người bạn chân thành

Nếu ta để bạn bè trở nên lạnh lùng, ích kỷ, đòi hỏi quá đáng mà ta không phản đối thì ta không phải là một người bạn chân thành.

Xem Thêm Tác Giả Harriet Beecher Syowe