Người bạn chân chính

Người bạn chân chính

Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống.

Xem Thêm Tác Giả Democrite