Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày

Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời .

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Trung Quốc