Nghĩ và nói

Hãy suy nghĩ tất cả những điều bạn nói. Nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ!

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh