Nghèo mà thanh thản

Nghèo mà thanh thản còn hơn là giàu mà luôn phải lo âu.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh