Nghèo khó

Cảnh nghèo khó không báo trước ngày đến của nó.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nigeria