Nghèo khó

Người vĩ đại nhất trong lịch sử là người nghèo nhất.

Xem Thêm Tác Giả Emerson Ralph Waldo