Nghèo hèn

Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu chí.

Xem Thêm Tác Giả Uông Cách