Nghèo đói

Người đói không màng nghe lẽ phải, chẳng quan tâm đến công lý, cũng chẳng rung động trước lời khẩn cầu.

Xem Thêm Tác Giả Saneca Lucius Annacus