Nghê thuật

Nghê thuật chỉ có trở thành thứ suối nguồn tình cảm vĩnh cửu mới là bất hủ.

Xem Thêm Tác Giả Stendhal (Pháp)