Nghệ thuật và khoa học

Nghệ thuật và khoa học, giống như mọi vật vĩ đại và tốt đẹp đều thuộc về toàn thế giới.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)