Nghệ thuật sống

Nghệ thuật sống với nhau chính là nghệ thuật giữ khoảng cách.

Xem Thêm Tác Giả O. Wide