Nghệ thuật là bài ca

Nghệ thuật là bài ca ca ngợi cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Herbert Guide (Anh)