Ngày tạo ra mùa xuân

Ngày mà Thượng đế tạo ra hi vọng có lẽ cùng một ngày ngài tạo ra mùa Xuân

The day the Lord created hope was probably the same day he created Spring.

Xem Thêm Tác Giả Bern Williams