Người nghiện rượu

Chủ quán rượu thích người nghiện rượu nhưng không muốn anh ta làm rể nhà mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga