Nếu yêu cuộc sống

Nếu yêu cuộc sống, bạn hãy dè xẻn thời gian.

 

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đức